Produkty

  1. Raport nt. istniejących systemów nauczania medycyny rodzinnej w Europie
  2. Raport nt. wdrożonych z sukcesem projektów poprawy jakości w praktykach lekarzy rodzinnych na poziomie europejskim
  3. Internetowe narzędzie do oceny luk kompetencyjnych LR w obszarze QI
  4. Raport nt. potrzeb edukacyjnych LR w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinie QI opieki
  5. Autorski program szkolenia zawodowego (VET) dla nauczycieli medycyny rodzinnej w zakresie poprawy jakości opieki
  6. Materiały szkoleniowe i program szkolenia zawodowego dla nauczycieli medycyny rodzinnej
  7. Przewodnik (GuideBook) po tematyce poprawy jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza rodzinnego, zawierający prezentacje dobrych praktyk w tym obszarze
  8. Internetowy moduł edukacyjny pozwalający na ukończenie kursu w trybie online dla LR (distance learning kurs)
  9. Nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym – wydanie polskie
  10. Nowe wytyczne postępowania w cukrzycy – wydanie polskie
ZiZ
KLRwPen
EQuiP
ZRDM
MU
HOPE