Products

  1. Zpráva o existujících vzdělávacích programech, metodách a nástrojích v oblasti QI
  2. Zpráva o úspěšně zrealizovaných projektech QI souvisejících s kardiovaskulárními chorobami
  3. Webový nástroj k identifikaci individuálních vzdělávacích potřeb praktického lékaře v oblasti QI 
  4. Zpráva obsahující popis vzdělávacích potřeb a kompetencí požadovaných u praktických lékařů
  5. Průvodce doporučovanými postupy pro efektivní přípravu a implementaci programů QI na úrovni EU
  6. Inovativní program v rámci DPV pro pedagogy rodin. lékařství
  7. Konečné učební materiály pro kurz v rámci DPV
  8. Distanční vzdělávací modul na téma QI pro praktické lékaře
  9. Nový doporučený postup pro řízení péče o pacienta s arteriální hypertenzí
  10. Nový doporučený postup pro řízení péče o pacienta s diabetes mellitus
ZiZ
KLRwPen
EQuiP
ZRDM
MU
HOPE