O projektu

Cilji

Splošni namen projekta inGPinQI je izboljšati obstoječe programe usposabljanja za zdravnike družinske medicine in učitelje družinske medicine na področju izboljševanja kakovosti z uvajanjem novih, inovativnih didaktičnih orodij in metod v obstoječe izobraževalne sisteme v Evropi, ki jih podpira interneta tehnologija. Ta jim bo z ustreznimi orodji (npr. za merjenje njihove usposobljenosti in izobraževalnih potreb, modulom učenja na daljavo, drugih programov usposabljanja) omogočila, da bodo izboljšali svoje znanje in kakovost oskrbe bolnikov. Projekt se osredotoča na: (1) arterijsko hipertenzijo in (2), sladkorno bolezen, ki predstavljata najpomembnejša problema javnega zdravja v Evropi.

Rezultati

Dve poročili s sistematičnim pregledom obstoječih programov usposabljanja na področju izboljševanja kakovosti in uspešno izvedenih projektov kakovosti (kar daje širok pregled nad obsegom in vrsto kakovosti), ki bosta narejeni v okviru projekta. To nam bo pomagalo pri ustvarjanju pomembne evropske perspektive, ki je ne bilo mogoče doseči zgolj na podlagi izkušenj iz ene same države. Podatki v poročilih se lahko uporabljajo za spodbujanje zanimanja učiteljev družinske medicine za teme izboljševanja kakovosti. Opisi projektov kakovosti, ki se izvajajo v družinski medicini, in predstavitev najboljših primerov z analizo dejavnikov uspešnosti, jim bodo pomagali pri obveščanju o pomembnih uspehih. To kartiranje aktivnosti, opravljeno v našem projektu, bo podlaga za naslednje rezultate:

  • Priročnik s smernicami za učinkovit razvoj in izvajanje programov izboljševanja kakovosti na ravni EU.
  • Nove smernice za vodenje: (1) arterijske hipertenzije in (2) sladkorne bolezni.
  • Tečaj in učna gradiva o izboljševanju kakovosti za učitelje družinske medicine.
  • Tečaj učenja o izboljševanju kakovosti za zdravnike družinske medicine na daljavo.
  • Spletno orodje za merjenje izobraževalnih potreb na temo izboljševanja kakovosti v družinski medicini.

 

Partnerji

Pri projektu sodeluje 6 partnerjev iz 5 držav: PL, CZ, DK, NL, SI. Partnerstvo temelji na osnovi iskanja aktivnih partnerjev v EU, ki delujejo na področju vsebine projekta. Vsi partnerji imajo veliko praktičnih in teoretičnih izkušenj na področju poučevanja in izboljšanja kakovosti, ki so potrebne za pokrivanje projektnih dejavnosti in za doseganje predvidenih rezultatov. Različen značaj partnerji (univerze, združenja, mala in srednja podjetja, mednarodne organizacije) zagotavlja kompleksen pristop k doseganju ciljev projekta.

Izidi

Predviden vpliv / izidi (opredmeteni in neopredmeteni) so:

  • razvoj poklicnih kvalifikacij tako zdravnikov družinske medicine kot tudi mentorjev
  • izboljšanje kakovosti in privlačnosti sistema usposabljanja
  • povečati število udeležencev, ki so se udeležili vseživljenjskega medicinskega usposabljanja
  • izboljšanje izkušenj, znanja in veščin s področja vodenja in vključevanja projektov izboljševanja kakovosti v vsakdanje klinično okolje zdravnika družinske medicine
  • izboljšana zdravstvena oskrba.

 

Promocijsko gradivo

Kratka predstavitev projekta (download here)

Zloženka o projektu inGPinQI (download here)

ZiZ
KLRwPen
EQuiP
ZRDM
MU
HOPE