Vítejte na webových stránkách projektu inGPinQI

Z důvodu rostoucí mobility jak profesionálních zdravotníků, tak i pacientů nabývá otázka kvality zdravotní péče po celé Evropě na stále větší důležitosti. V procesu zajišťování vysoce kvalitní péče existují v jednotlivých národních systémech značné rozdíly. V oblasti primární péče představuje zvyšování kvality (Quality Improvement, QI) nový trend. Země střední a východní Evropy jsou teprve na počátku cesty implementace činností zaměřených na zvyšování kvality nejenom na úrovni praxe rodinných lékařů (RD) / praktických lékařů (PL) ale i na úrovni nemocnic. Chceme-li zrychlit tempo přijímání zásad zvyšování kvality a vyhnout se opakování chyb, měli by být praktičtí lékaři z různých částí Evropy podporováni vhodnými vzdělávacími programy (na úrovni celoživotního učení) v tomto oboru, což by jim pomáhalo seznamovat se s příklady z jiných zemí a přizpůsobovat je jejich každodenní praxi.

Prezentovaný projekt inGPinQI, zaměřený na zkvalitňování stávajících vzdělávacích programů pro praktické lékaře i pro pedagogy v oboru rodinného lékařství a na zvyšování jejich kompetencí v oblasti zvyšování kvality (QI), má za cíl zlepšit situaci na tomto poli a zvýšit počet účastníků celoživotního učení v oblasti lékařského vzdělávání.

ZiZ
KLRwPen
EQuiP
ZRDM
MU
HOPE