Dobrodošli na spletni strani projekta inGPinQI

Kakovost zdravstvenega varstva v Evropi je zaradi vse večje mobilnosti zdravnikov in bolnikov vse bolj pomembno vprašanje.. Opazne so velike razlike med nacionalnimi sistemi v zagotavljanju visoko kakovostne oskrbe. Področje izboljšanja kakovosti oskrbe v osnovnem zdravstvu je novost. Srednje in vzhodne Evropske države so šele na začetku izvajanja in uvajanja dejavnosti na področju izboljševanja kakovost, ne samo v družinski medicini, temveč tudi na ravni bolnišnice. Da bi pospešili hitrost uveljavljanja postopkov za izboljševanje kakovost in da preprečimo ponavljanje napak, je zdravnike družinske medicine iz različnih delov Evrope potrebno podpreti s primernimi programi poučevanja (na ravni vseživljenjskega učenja) na tem področju, da bi jim pomagali pri proučevanju primerov v partnerskih državah ter o uporabi njihovih izkušenj v svoji vsakdanji praksi.

Predstavljeni inGPinQI projekt, ki je namenjen izboljšanju obstoječih programov usposabljanja zdravnikov družinske medicine in učiteljev družinske medicine ter izboljšanju njihovih kompetenc na področju izboljševanja kakovosti, je predviden kot način, da izboljšamo to situacijo in povečamo število udeležencev vseživljenjskega medicinskega usposabljanja.

ZiZ
KLRwPen
EQuiP
ZRDM
MU
HOPE